NPTF Pipe Thread

  • Carbide
  • 5 Flutes
  • - End Type
  • ALTiN
Add to Cart
Size DiaShank DiaLOCOALCorner RadiusNo. of FlutesEnd TypeDegreeCoatingIn StockSKUMore InfoVendorPriceQuantity
1/16 - 271/42-1/20.00003ALTiN4TC84401Info
$113.72
1/8 - 275/162-1/20.00004ALTiN12TC84403Info
$113.72
1/4 - 183/830.00004ALTiN18TC84405Info
$129.60
3/8 - 183/830.00004ALTiN39TC84407Info
$129.60
1/2 - 141/23-1/20.00004ALTiN23TC84409Info
$182.65
1 - 11-1/23/440.00005ALTiN33TC84413Info
$228.59
3/4 - 141/23-1/20.00004ALTiN13TC84411Info
$182.65

'Here Goes Any Message'