NPT Pipe Thread

  • Carbide
  • 5 Flutes
  • - End Type
  • ALTiN
Add to Cart
Size DiaShank DiaLOCOALCorner RadiusNo. of FlutesEnd TypeDegreeCoatingIn StockSKUMore InfoVendorPriceQuantity
1/16 - 271/42-1/20.00003ALTiN135TC84200Info
$107.79
1/8 - 275/162-1/20.00004ALTiN122TC84202Info
$107.79
1/4 - 183/830.00004ALTiN165TC84204Info
$122.84
3/8 - 183/830.00004ALTiN33TC84206Info
$122.84
1/2 - 141/23-1/20.00004ALTiN161TC84208Info
$173.12
1 - 11-1/23/440.00005ALTiN53TC84212Info
$216.68
3/4 - 141/23-1/20.00004ALTiN31TC84210Info
$173.12

'Here Goes Any Message'